Andas det gör vi allihop, och nu på senare tid börjar man varna om hur dålig inomhusluft är ett hot mot hälsan – men hur upptäcker vi dåligt luft hemma och vad ska man göra för att bli av med problemet?

I Dagens Nyheter står att läsa om hur dålig luft i hemmet är ett hot mot hälsan och då många svenska hem faktiskt är dåligt ventilerade väntas problemen som skapas av detta bara öka. Bland annat gör den dåliga luften att vi människor lider av den genom att exempelvis kemikalier släpper från möbler, byggnadsmaterial, för ock våra kläder med mera vilka sedan stannar för att luften nästintill står still. Dessutom gör dålig luft även att själva byggnaden inte mår något vidare av dålig ventilation, vilken man i artikeln menar är en bieffekt av de senaste årens trender med tätare och mer energisnålare hem. Men vad är lösningen? En snabb lösning i ett redan byggt hem är att införskaffa en luftrenare till exempel som bland annat hittas hos företaget Eklok och en långsiktigare lösning är att gå tillbaka till att bygga hus med självventilering – speciellt i takt med att klimatet blir varmare vilket inte direkt kommer göra att problemen minskar.

Vad orsakar dålig luft?

Att luften hemma är dålig orsakas av många saker vilka Villaägarna listar såsom hur byggnaden är konstruerad, vilket material man använt och hur luftfuktigheten ser ut i hemmet med mera. För att märka av detta kan man som boende i hemmet även känna en del symptom vilka kan härledas just till luften. Vanligt är bland annat att man känner sig slemmig i halsen genom irritation i ögon, näsa och hals, vissa hudproblem såsom rodnader och allmänna symptom på trötthet såsom koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Likaså kan den dåliga luften yttra sig genom att man känner illaluktande doft i hemmet utan specifik orsak eller att hemmet känns instängt. Har man känningar av detta kan det alltså vara bra att skaffa sig en extra luftrenare eller luftfuktare – ett tips är också att undvika att ha levande ljus tända. Enligt forskning bidrar nämligen dessa till förorenad inomhusluft, vilket man kan läsa mer om i Expressen.