Radon är en gas som varken hörs, syns eller smakar något men vad den däremot gör är att radon ger lungcancer för dem som utsätts för gasen. Och våra hem kan vara full av denna giftiga gas, speciellt i äldre hem och hus – men det går att bli av med radon men först måste du veta hur du upptäcker om ditt hem är drabbat.

Radon grundämneFrån och med årsskiftet är det inte längre möjligt att få bidrag för radonsanering av hem, skriver Sveriges Radio, men det betyder inte att radon är mindre farligt eller att radonmätningar och saneringar är något man kan strunta i. Hälsoriskerna som radonet utgör är nämligen livshotande och bara radongas ger upphov till att omkring 500 personer varje år drabbas av lungcancer, och störst risk att drabbas är de personer som är rökare vilka utgör cirka 450 av det totala antalet cancerdrabbade på grund av radon, enligt statistik hos Strålsäkerhetsmyndigheten. I rena siffror är radon lungcancerorsak i 15 procent av alla fall av lungcancer och risken för att en rökare drabbas av lungcancer i miljöer med radon i inomhusluften är 25 gånger högre än risken att drabbas för en icke-rökare, och för rökare ökas risken i takt med antalet rökta cigaretter i kombination med radonkoncentrationen, men som tur är sjunker även risken om man slutar röka. Något annat som är bra att veta är att man heller inte drabbas inom loppet av några dagar – det tar hela 15 till 40 år från att man utsatts av gasen förrän lungcancer kan påvisas, så det gäller att sanera bort gasen så snart man upptäcker den. Men hur vet man att man har radon i hemmet?

Upptäck radon

För att upptäcka om ens hem är drabbat av farligt höga halter radon måste en radonmätning genomföras och då finns en del hållpunkter att hålla sig till, vilka hittas hos såväl Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Bland annat bör man kontrollera om tidigare mätningar gjorts och i så fall när för att se om mätningarna fortfarande är relevanta och likaså ska man se till att vistas, ventilera och värma upp lokalerna som testas precis som vanligtunder mätperioden för att få ett så riktigt resultat som möjligt med mera. Sedan kan det vara bra att veta att bostäder i marknivå är mest utsatta för radon som kommer in genom marken, därför är mätningar i bottenplan att föredra för att uppskatta radonhalen i bostaden.