Rot- och rutavdraget sänktes för bara ett tag sedan. Och redan nu är företag öppna med att de är beredda att erbjuda svart arbetskraft för att kompensera.

Nu har regeringen sänkt rot- och rutavdraget och många var på förhand oroliga för att den här sänkningen skulle leda till mer svartjobb. Det som hände när man införde avdragen från allra början var att svartjobben minskade och fler fick ett arbete. Och ett motsatt förhållande när man sänkt avdragen var inte något som kändes omöjligt. Men än återstår det att se om det kommer bli så att svartjobben ökar. Det har nämligen inte gått en tillräckligt lång period för att avgöra detta. Redan nu ser man dock att allt fler firmor, som exempelvis städfirmor och byggfirmor, kan tänka sig att göra jobbet svart.

4 av 10 sa ja

Man har nämligen undersökt detta och i en rundringning till flera olika städföretag, var det många som nappade på att anlitas för svart städhjälp. För att göra rundringningen så verklighetstrogen som möjligt valde en medarbetare på GP att utge sig för att vara en småbarnspappa som behövde städhjälp i sin villa en gång i veckan. Varför man valde att just vara en man i medelåldern berodde på att den här personkategorin är de som är allra flitigast på att anlita svart arbetskraft. Man ringde runt till många städföretag som annonserade om städhjälp på olika annonssajter och hela 4 av 10 firmor gick med på att arbetet skulle utföras svart. Några av företagen var öppna med att de brukar lägga sig strax under konkurrenterna när de satte sina priser. Och andra berättade om att de gärna tog betalningen kontant eller med swish.

Många gav blankt nej

Men även om det var en hel del företag som direkt gick med på att arbeta svart, var det många företag som var väldigt noga med att poängtera att de aldrig någonsin skulle jobba svart. Dessa är några av de svar som man fick av de som inte ville svartjobba:

  • Nej, vi jobbar inte så och kommer aldrig att göra.
  • Varken du eller jag tjänar på svartarbete eftersom rutavdraget finns.
  • Rut är mycket bättre för dig att använda.