Att anlita någon till att genomföra en renovering i ens hem är något som vi ofta gör, och kanske är det just därför som det faktiskt är hantverkare vi klagar mest på hos Konsumentverket.

renovering verktygTidigare har vi skrivit om hur det är trendigt att renovera själv istället för att anlita en hantverkare, och det kanske inte är så konstigt med tanke på att det faktiskt är hantverkare vi klagar mest på hos Konsumentverket. I en lista som Svenska Dagbladet har sammanställt är det nämligen olika former av hantverkaryrken som toppar listan över flest inkomna klagomål till verket. Och vi klagar på allt från sneda tapeter och lister till rör som läcker i badrum – vilket verket nu vill råda bot på genom att skapa olika informativa broschyrer och avtalsmallen ”Hantverkarformuläret”. Något som man dock ska hålla i minnet om man funderar på att ta in en hantverkare till hjälp vid en renovering är att de flesta uppdrag trots allt går som det är tänkt, och att anledningen ofta grundas i dålig kommunikation mellan beställare och hantverkaren som utför jobbet. I Svenska Dagbladets artikel skriver man till exempel också hur den vanligaste formuleringen i anmälningarna och klagomålen som kommer in är ”ej enligt beställning” vilket just antyder dålig kommunikation i de flesta fall.  I artikeln har man bland annat intervjuat Johan T Sterndal, VD för organisationen Hantverkarna, som därför menar att ansvaret för att resultatet blir tillfredställande vilar både på hantverkare och beställare av tjänsten. Sen understryker han även vikten av att komma ihåg att anlita rätt hantverkare för rätt uppgift med exemplet att en snickare nog väl skulle kunna säga ”jag fixar eljobbet också”, vilket nog de flesta av oss vet ska utföras av en elektriker då denna uppgift kräver stor kunskap av personen som utför den. Som exempel skulle man kunna tänka: du skulle väl aldrig anlita en bilmekaniker som tandläkare, så varför skulle du vilja ha en snickare som elektriker?

Varningstecken gällande hanverkare

En varningsflagga gällande hantverkare är om personen i fråga erbjuder sig att utföra uppgiften till hälften av vad det skulle kosta hos en annan hantverkare – då ligger det förmodligen ugglor i mossen. De som erbjuder sina tjänster för mindre än tjänstens värde är oftast skojare och har många gånger inte ens en utbildning i yrket. Skillnad är dock om du låter en snickargesäll- eller lärling utföra jobbet, då ska priset vara nedsatt eftersom att denne inte än är färdig med sin utbildning.